Sunday, 28 May 2023 19:49

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 27/05/2023

362400.00

Lũy kế tháng 05

19880850.00

Lũy kế năm 2023

236419240.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 27/05/2023

274315.00

Lũy kế tháng 05

6666131.00

Lũy kế năm 2023

36355854.00