Saturday, 13 April 2024 16:29

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 12/04/2024

133850.00

Lũy kế tháng 04

13077110.00

Lũy kế năm 2024

101754880.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 12/04/2024

297358.00

Lũy kế tháng 04

3537847.00

Lũy kế năm 2024

28130930.00